DAFTAR NAMA DOSEN STAIN PEKALONGAN

  • PDF

 

NO N A M A NIP Baru Bidang Keahlian Tempat Tugas
1 Drs. H Abd. Mu'in M.A 19530414 198303 1 003 Bahasa Arab Tarbiyah (PBA)
2 Abdul Aziz M.Ag 19711223 199903 1 001 Bahasa Arab Syari'ah (AS)
3 Abdul Basith M.Pd 19820413 201101 1 011 Bahasa Arab & Sastra Arab Tarbiyah (PBA)
4 Abdul Hamid M.A. 19780629 201101 1 003 Perbandingan Madzab Syari'ah (AS)
5 H. Abdul Khobir M.Ag 19720105 200003 1 002 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
6 Achmad Muchsin M.Hum 19750506 200901 1 005 Ilmu Hukum Syari'ah (AS)
7 Dr. H. Ade Dedi Rohayana M.Ag 19710115 199803 1 005 Ilmu Fiqh Syari'ah (AS)
8 Aenurofik M.A 19820120 201101 1 001 Ekonomi Syari'ah Syari'ah (AS)
9 Agus Fakhrina M.S.I 19770123 200312 1 001 Ekonomi Islam Syari'ah (D.3 PS)
10 H. Agus Khumaedy M.Ag 19680818 199903 1 003 Syar'ah Tarbiyah (PAI)
11 Drs. H. Ahmad Rifa`i M.Pd 19551124 199001 1 001 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
12 H. Ahmad Rosyid S.E.,M.Si 19790331 200604 1 003 Akuntansi Syari'ah (D.3 PS)
13 Ahmad Sukron M.E.I 19711015 200501 1 003 Ekonomi Islam Syari'ah (D.3 PS)
14 Ahmad Ta'rifin M.A 19751020 200501 1 002 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
15 Drs. H. Achmad Tubagus Surur M.Ag 19691227 199803 1 004 Ulumul Hadits Syari'ah (AS)
16 Dr. H. Ahmad Ubaedi Fathudin M.A 19700911 200112 1 003 Al-Qur'an dan Hadits Tarbiyah (PBA)
17 Akhmad Afroni M.Pd 19690921 200312 1 003 Manajemen Evaluasi Pendidikan Tarbiyah (PAI)
18 Dr. Akhmad Jalaludin M.A 19730622 200003 1 001 Syari'ah Syari'ah (AS)
19 Drs. H Akhmad Zaeni M.Ag 19621124 199903 1001 Sejarah Pendidikan Islam Tarbiyah (PAI)
20 Ali Amin Isfandiar M.Ag 19740812 200501 1 002 Ekonomi Syari'ah Syari'ah (EKOS)
21 H. Ali Burhan M.A 19770623 200901 1 008 Bahasa Arab Tarbiyah (PBA)
22 Dr. Ali Trigiyatno M.Ag 19761016 200212 1 008 Syari'ah Syari'ah (AS)
23 AM. Muh. Khafidz Ma'shum M.Ag 19780616 200312 1 003 Ekonomi Syari'ah Syari'ah (EKOS)
24 Amat Zuhri M.Ag 19720404 200112 1 001 Ahlak Tasawuf Ushuluddin (Ilmu Hadits)
25 H Arif Chasanul Muna Lc.M.A 19790607 200312 1 003 Ilmu Hadits Ushuluddin (Ilmu Hadits)
26 Aris Nurkhamidi M.Ag 19740510 200003 1 001 Ilmu Pendidikan Tarbiyah (PAI)
27 Hj. Chusna Maulida M.Pd.I 19710511 200801 2 006 Ilmu Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
28 Dewi Puspitasari M.Pd 19790221 200712 2 001 Bahasa Inggris Syari'ah (AS)
29 Dr Dwi Istiyani M.Ag 19750623 200501 2001 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
30 Ely Mufidah M.S.I 19800422 200312 2 002 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
31 Dr. Esti Zaduqisti M.Si 19771217 200604 2 002 Psikologi Ushuluddin (BKI)
32 Dra. Hj Fatikhah M.Ag 19550704 198503 2 001 Sejarah Kebudayaan Islam Tarbiyah (PAI)
33 Gunawan Aji M.Si 19690227 200712 1 001 Akuntansi Syari'ah (D.3 PS)
34 Hasan Su'aidi M.S.I 19760520 200501 1 006 Ilmu Hadits Ushuluddin (Ilmu Hadits)
35 Dr. H. Imam Kanafi M.Ag 19751120 199903 1 004 Ilmu Kalam Ushuluddin (AT)
36 Dr. H. Imam Suraji M.Ag 19550704 198103 1 006 Ilmu Akhlak Tarbiyah (PAI)
37 Drs. H Ismail M.Ag 19561220 198609 1 001 Syari'ah Tarbiyah (PAI)
38 Isriani Hardini S.S.,M.A 19810530 200901 2 007 Bahasa Indonesia Syari'ah (AS)
39 Iwan Zaenul Fuad S.H., MH 19770607 200604 1 003 Ilmu Hukum Syari'ah (AS)
40 Karima Tamara S.T., M.M 19730318 200501 2 002 Manajemen Syari'ah (EKOS)
41 Khoirul Basyar M.S.I 19701005 200312 1 001 Bahasa Arab Tarbiyah (PBA)
42 Kuat Ismanto M.Ag 19791205 200912 1 001 Ekonomi Syari'ah Syari'ah (EKOS)
43 Kurdi M.S.I 19800214 201101 1 003 Ilmu Qur'an & Tafsir Ushuluddin (Ilmu Hadits)
44 Drs. H M. Muslih Husen M.Ag 19550922 198903 1 001 Ilmu Peradilan Agama Syari'ah (AS)
45 M. Shulthoni M.A.M.S.I 19750706 200801 1 016 Ekonomi Islam Syari'ah (EKOS)
46 Dr. M. Sugeng Solehuddin M.Ag 19730112 200003 1 001 Ilmu Pendidikan Tarbiyah (PAI)
47 M. Yasin Abidin M.Pd 19681124 199803 1 003 Ilmu Jiwa Umum Tarbiyah (PAI)
48 Maghfur M.Ag 19730506 200003 1 003 Metodologi Studi Islam Syari'ah (AS)
49 Dr. H. Makrum M.Ag 19650621 199203 1 002 Fiqh Syari'ah (AS)
50 Mansur Chadi Mursid MM 19820527 201101 1 005 Ilmu Ekonomi Syari'ah (EKOS)
51 Marlina M.Pd 19820530 200501 2 001 Bahasa Inggris Syari'ah (D.3 PS)
52 Maskhur M.Ag 19730611 200312 1 001 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
53 H. Miftahul Huda M.Ag 19710617 199803 1 003 Bahasa san Sastra Arab Tarbiyah (PBA)
54 Miftahul Ula M.Ag 19740918 200501 1 004 Bahasa Arab Ushuluddin (AT)
55 Misbakhudin Lc.,M.Ag 19790402 200604 1 003 Ilmu Al-Qur'an Ushuluddin (Ilmu Hadits)
56 Drs. Moh. Muslih M.Pd, P.Hd 19670717 199903 1 001 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
57 H. Mohammad Fateh M.Ag 19730903 200312 1 001 Syari'ah Syari'ah (AS)
58 Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag 19731104 200003 1 002 Ilmu Agama Syari'ah (AS)
59 H. Mubarok Lc, M.S.I 19710609 200003 1 001 Ilmu Hadis Ushuluddin (Ilmu Hadits)
60 Muhamad Jaeni M.Pd., M.Ag 19750411 200912 1 002 Bahasa Arab Tarbiyah (PBA)
61 Muhammad Nasrullah S.E., 19801128 200604 1 003 Ekonomi Islam Syari'ah (EKOS)
62 H Muhandis Azzuhri Lc.M.A 19780105 200312 1 002 Bahasa Arab Ushuluddin (KPI)
63 Dr. H. Muhlisin M.Ag 19700706 199803 1 001 Ilmu Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
64 Dra. Hj Musfirotun Yusuf M.M 19530727 197903 2 001 Manajemen Pendidikan Tarbiyah (PAI)
65 Musoffa Basyir M.A. 19740101 200312 1 003 Bahasa Arab Tarbiyah (PBA)
66 Mutammam M.Ed 19650610 199903 1 003 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
67 Muthoin M.Ag 19760919 200912 1 002 Filsafat Pendidikan Islam Tarbiyah (PAI)
68 Nalim M.Si 19780105 200801 1 019 Statistika Syari'ah (EKOS)
69 Hj. Nur Khasanah M.Ag 19770926 201101 2 004 Ilmu Pendidikan Islam Tarbiyah (PAI)
70 Nur Kholis MA 19750207 199903 1 001 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah (PAI)
71 Hj Rinda Asytuti M.Si 19771206 200501 2 002 Ekonomi Islam Syari'ah (D.3 PS)
72 Riskiana M.Pd 19760612 199903 2 001 Bahasa Inggris Tarbiyah (PAI)
73 Dra. Hj Rita Rahmawati M.Pd 19650330 199103 2 001 Fiqh Syari'ah (AS)
74 H. Saif Askari SH, MH 19580706 199001 1 002 Ilmu Hukum Syari'ah (AS)
75 Dr. H. Salafudin M.Si 19650825 199903 1 001 Statistik Tarbiyah (PAI)
76 H. Sam'ani M.Ag 19730505 199903 1 002 Tafsir Syari'ah (AS)
77 Dr. Shinta Dewi Rismawati SH, MH 19750220 199903 2 001 Ilmu Hukum Syari'ah (AS)
78 Siti Aminah Caniago M.Si 19680907 200604 2 001 Ekonomi Syariah Syari'ah (EKOS)
79 Siti Mumum Muniroh S.Psi., M.A. 19820701 200501 2 003 Psikologi Tarbiyah (PGRA)
80 Dr. Hj Siti Qomariyah M.A. 19670708 199203 2 011 Akhwal Syakhsyiyah Syari'ah (AS)
81 Dr. Slamet Untung M.Ag 19670421 199603 1 001 Ilmu PAI Tarbiyah (PAI)
82 Dr. Hj. Sopiah M.Ag 19710707 200003 2 001 Ilmu PAI Tarbiyah (PBA)
83 Dr. Hj Susminingsih M.Ag 19750211 199803 2 001 Ilmu Fiqh Syari'ah (EKOS)
84 H. Tamamudin S.E.MM 19791030 200604 1 018 Manajemen Syari'ah (EKOS)
85 Tri Astutik Haryati M.Ag 19741118 200003 2 001 Aqidah Ushuluddin (AT)
86 Dr. Trianah Sofiani SH, MH 19680608 200003 2 001 Ilmu Hukum Syari'ah (EKOS)
87 Umum Budi Karyanto M.Hum 19710701 200501 1 002 Bahasa Indonesia Tarbiyah (PAI)
88 Dr Waryani Fajar Riyanto S.H.I., M.Ag 19790623 200604 1 003 Fiqih Syari'ah (AS)
89 Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag 19710526 199903 1 002 Ilmu Pendidikan Tarbiyah (PAI)
90 Dr. Zawawi M.A. 19770625 200801 1 013 Mu'amalah Syari'ah (EKOS)
91 Ade Gunawan S. Sos.I., M.M 19810425 201503 1 002 Manajemen SDM Unit Perpustakaan STAIN Pekalongan
92 Afith Akhwanudin M.Hum 19851124 201503 1 005 Filsafat Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan
93 Agus Arwani M.Ag 19760807 201412 1 002 Perpustakaan
94 Ahmad Burhanuddin M.A 19851215 201503 1 004 Bahasa Inggris Unit Pelayanan Bahasa STAIN Pekalongan
95 Ambar Hermawan MSI 19750423 201503 1 001 IAD/IBD Unit Perpustakaan STAIN Pekalongan
96 Ani M.Pd.I 19850307 201503 2 007 Bimbingan Konseling Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
97 Chubbi Millatina Rokhuma M.Pd 19900507 201503 2 005 Bahasa Inggris Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan
98 Drajat Stiawan M.Si 19830118 201503 1 001 Statistika P3M STAIN Pekalongan
99 Failasuf Fadli M.S.I 19860918 201503 1 005 Teknologi Pendidikan Wakil Ketua I
100 Juwita Rini M.Pd 19910301 201503 2 010 Matematika Pasca Sarjana STAIN Pekalongan
101 Mochamad Iskarim M.S.I 19840122 201503 1 004 Manajemen Pend. Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan
102 Mohammad Fuad Al Amin M.P.I 19860415 201503 1 005 Filsafat Islam Unit Perpustakaan STAIN Pekalongan
103 Muchamad Fauyan M.Pd 19841207 201503 1 001 Teknologi Pendidikan Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan.
104 Muhamad Masrur M.E.I 19791211 201503 1 001 Manajemen Pemasaran Pasca Sarjana STAIN Pekalongan
105 Muhammad Aris Safi'i M.E.I 19851012 201503 1 004 Manajemen Keuangan P2M STAIN Pekalongan
106 Nadhifatuz Zulfa M.Pd 19851222 201503 2 003 Bimbingan Konseling Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
107 Nanang Hasan Susanto M.Pd.I 19800322 201503 1 002 Manajemen Pend. Islam P3M STAIN Pekalongan
108 Ningsih Fadhilah M.Pd 19850805 201503 2 005 Psikologi Pendidikan Jurusan Tarbiyah
109 Santika Lya Diah P M.Pd 19890224 201503 2 006 Matematika Akademik, Kemahasiswaaan dan Alumni STAIN Pekalongan
110 Triana Indrawati M.A 19870714 201503 2 004 Psikologi Pendidikan Administrasi Umum STAIN Pekalongan
111 Uswatun Khasanah M.S.I 19830613 201503 2 004 IAD/IBD Jurusan Ushuluddin dan Dakwah STAIN Pekalongan
112 Wirayudha Pramana Bhakti M.Pd 19850113 201503 1 003 Linguistik Terapan (Bahasa Indonesia) Jurusan Ushuluddin dan Dakwah STAIN Pekalongan
Last Updated on Thursday, 15 December 2016 05:55